single

Ograniczone zasoby wody w Polsce

Polska znajduje się wśród krajów o ograniczonych zasobach wody. Duże oszczędności przynoszą inwestycje przemysłu. Woda pitna to zaledwie 3 proc. całej wody na naszej planecie. Z tego 5/6 jest niedostępne dla ludzi, bo zamarznięte w lodach Arktyki i Antarktydy. Polska należy zaś do tych krajów Europy, w których jej zasoby są najbardziej ograniczone. Dlatego wodę powinni oszczędzać wszyscy, ale największe korzyści mogą przynieść działania przemysłu w tym zakresie. Przykładem mogą być działania Grupy Żywiec. W ubiegłym roku browary zaoszczędziły tyle wody, ile zużywa dziennie 1 mln osób.

– W Polsce rocznie zużywamy ok. 12 mld m³ wody. Przeciętny Polak ma dostęp do ok. 1,5 tys. m³ wody pitnej rocznie, średnio w Europie jest to 4,5 tys. m³. Na potrzeby komunalne przeznaczamy ok. 18 proc., reszta to woda zużywana w gospodarce –mówi agencji Informacyjnej Newseria Biznes Sławomir Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia.

W ciągu ostatniego półwiecza zużycie wody na świecie wzrosło dwukrotnie (m.in. w związku ze wzrostem populacji), a prognozy zakładają jego dalszy wzrost o 40 procent w ciągu kolejnych 15 lat. Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w ubiegłym roku Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, której jednym z celów jest zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do czystej wody pitnej. Obecnie taki dostęp ma 91 proc. ludzkości, o 20 pkt procent więcej niż jeszcze ćwierć wieku temu.

– Rola przemysłu w poszanowaniu i oszczędzaniu wody jest nie do przecenienia. Drobna zmiana na poziomie technologii, organizacji produkcji, uszczelniania instalacji, by woda nie uciekała, w całej skali daje olbrzymie oszczędności i pozwoli zatrzymać wodę w tych lokalnych ekosystemach, gdzie są posadowione te instalacje przemysłowe – podkreśla Sławomir Brzózek. – To widać m.in. na przykładzie działań Grupy Żywiec.

Woda stanowi 95 proc. składu piwa. Przy produkcji 1 hl piwa zużywanych jest od 3 do 12 hl wody. Wielkość zużycia zależy od wykorzystywanej technologii, dlatego innowacje w procesie produkcji mają ogromny wpływ na ostateczne wykorzystanie tego zasobu. Ograniczenie jej zużycia o 30 proc. do roku 2020 jest jednym z celów Grupy Heineken. Ważną rolę w osiągnięciu tego celu odgrywają browary Grupy Żywiec.

– W Grupie Żywiec mamy znaczne oszczędności. Od 2008 roku udało nam się obniżyć zużycie wody o 5 proc. z poziomu 3 hl do 2,8 hl wody na 1 hl produkowanego piwa. Jest to o ponad hektolitr mniej niż w pozostałych browarach Grupy Heineken – mówi Ryszard Szczotka, główny energetyk Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.

Sam Arcyksiążęcy Browar w Żywcu osiągnął jeszcze lepszy wynik, schodząc do poziomu 2,7 hl wody na 1 hl piwa. W pierwszej dziesiątce najbardziej efektywnych pod tym względem browarów Heinekena na świecie (a jest ich łącznie 130) są jeszcze dwa inne polskie browary.

– W Grupie Żywiec inwestujemy w technologie pozwalające oszczędzać zużycie wody i energii. Prowadzimy ciągły monitoring. Zwracamy uwagę na zużycie wody do celów produkcyjnych, technologicznych oraz procesów pomocniczych. Nasze działania w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu rozpoczynamy od dbałości o czystość brzegów potoku Leśnianka oraz wspierania samorządów lokalnych w jej utrzymaniu – mówi Ryszard Szczotka.

Źródło: newsrm.tv