single

Wady i zalety mieszkania bezczynszowego

Oferty kupna mieszkań bezczynszowych znaleźć można na rynku pierwotnym i wtórnym. Dotyczą one mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych. Z formalnego punktu widzenia właściciel nie opłaca czynszu za mieszkanie, reguluje wyłącznie koszty utrzymania lokalu i części wspólnych, np. opłaty za sprzątanie klatek schodowych i zaliczki za remonty.

Zalety mieszkań bezczynszowych


Mieszkanie bezczynszowe oznacza mieszkanie bez obowiązku uiszczania opłaty za czynsz. Właściciel zobowiązany jest opłacić tylko rachunki związane z utrzymaniem swojego mieszkania (prąd, gaz, woda, media) i części wspólnych budynku (wysokość kwoty zależy od wielkości udziałów właściciela we współwłasności nieruchomości wspólnej). Do takich opłat należą, np. wywóz śmieci, zaliczki na remonty i konserwację windy, sprzątanie posesji i klatek schodowych, opłaty za antenę zbiorczą, wynagrodzenie dozorcy oraz ogrzewanie. Kwoty te można obniżyć, decydując się na samodzielne sprzątanie i naprawianie drobnych usterek. W ten sposób koszty zostaną maksymalnie obniżone, a opłaty dzielone pomiędzy właścicielami będą dotyczyć tylko rachunków za prąd i ogrzewanie na klatce schodowej.

Zaletą mieszkań bezczynszowych jest możliwość uzyskania dochodu przez wspólnotę. Dochód ten może pochodzić, np. z wynajęcia elewacji budynku na reklamę. Zysk uzyskany z takiego wynajmu może zostać przeznaczony przez mieszkańców na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości.

Wady mieszkań bezczynszowych


Właściciele mieszkań bezczynszowych często sami muszą zajmować się czynnościami, takimi jak odśnieżanie lub grabienie liści na posesji. Takie wyjście jest korzystne finansowo, ponieważ mieszkańcy nie muszą płacić dozorcy, ale wymaga poświęcenia czasu i pracy własnej. Osoby starsze i mniej sprawne fizycznie będą musiały wynajmować kogoś na swoje zastępstwo, co ostatecznie może okazać się droższą opcją niż wspólne opłacanie dozorcy. Inną kwestią jest brak porozumienia pomiędzy sąsiadami. Waśnie mogą utrudniać sprawne przeprowadzenie remontu oraz osiągnięcie konsensusu w sprawie organizacji grafiku sprzątania klatki, koszenia trawy i zamiatania chodnika. Uchylanie się od odpowiedzialności i nierespektowanie regulaminu wspólnoty może doprowadzić nawet do utraty nieruchomości.

Niskie opłaty za mieszkanie oznaczają zwykle niedużą zaliczkę na fundusz remontowy. Oznacza to, że w przypadku konieczności wykonania np. naprawy dachu, mieszkańcy zobowiązani są sami jednorazowo pokryć koszty naprawy. Mimo że remonty nie są wydatkiem regularnym, radykalnie wpływają na koszty utrzymania mieszkania.