single

Ekopiece na pellet – czy warto?

Pellet (pelet) - nowoczesna, ekologiczna alternatywa tradycyjnych paliw stosowanych do ogrzewania domów mieszkalnych, pomieszczeń, zakładów produkcyjnych. Surowcem do uzyskania pelletu są odpady drzewne.

Odpowiednio przygotowany surowiec, w postaci drobnych ścinków, jest mechanicznie formowany w granulat (o średnicy 6 lub 8 mm i długości do 40mm). Główną zaletą pelletu jest znikoma emisja CO2 oznacza to, że jest to paliwo czyste w spalaniu. W przeciwieństwie do innych surowców nie brudzą, spalają się gruntownie. Natomiast pozostałość (popiół) może być stosowana jako mulcz. Wadą tego materiału jest łatwa podatność na zawilgocenie, dlatego zaleca się przechowanie produktu w suchych pomieszczeniach.

W branży grzewczej rzeczony surowiec jest wykorzystywany przez ekopiece lub ekokasety. Na co dzień możemy się spotkać z popularną nazwą tych urządzeń m.in. koza na pellet.

Ekopiece są to urządzenia pracujące całkowicie automatycznie: rozpalanie, wyłączanie, programowanie pracy na cały tydzień. Standardowo każdy piecyk jest wyposażony w termostat elektroniczny, który kontroluje proces spalania. Większość dostępnych urządzeń na rynku jest wyposaża w pilot zdalnego sterowania, dzięki temu użytkowanie jest bardzo wygodne i proste.

Łatwa instalacja!

Montaż urządzenia jest bardzo prosty. Urządzenia nie wymagają podłączenia do przewodu kominowego. W obudowie tych urządzeń jest zainstalowany zintegrowany mechaniczny wyciąg dymu, który wymusza ciąg a przy tym reguluje go w zależności od trybu pracy urządzenia. Istotnym faktem jest to, żeby system wylotu był hermetycznie zamknięty za pomocą specjalnych przewodów, które są uszczelnione sylikonem. Doskonałą koncepcją dla wylotu dymu jest wykonanie stalowego, pionowego przewodu o długości co najmniej 1,5m połączonego z tylnym króćcem wylotu spalin w układzie "T", prowadzonym wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia. Powierzchnia rury spalinowej może osiągać wysoką temperaturę, co może być niebezpieczne dla domowników a szczególnie dzieci. Stąd popularnym zabezpieczeniem jest specjalna kratka wykonana z materiałów niepalnych. Piece tego typu umieszcza się na podłodze (dla ochrony można zastosować płytę wykonaną ze szkła lub blachy). Podłączenie do komina można wykonać przewodem sztywnym lub giętkim.

Zasady montażu ekokaset są bardzo zbliżone do ekopieców. W większości przypadków montuje się je w już istniejących otwartych paleniskach. W okolicach pieca lub kasety należy przewidzieć możliwość podłączenia do sieci elektrycznej. Umożliwia to właśnie automatyczną pracę - rozpalanie, kontrolę spalania oraz podawanie pelletu do paleniska. Pomieszczenie, w którym znajdować się będzie piec lub kaseta, powinno mieć zapewnioną optymalną wymianę powietrza analogicznie z istniejącymi przepisami.

 

Eksploatacja urządzeń na pellet

Ponadto codzienne użytkowanie jest proste oraz komfortowe. Zastosowany system sterowania reguluje fazę rozpalania, poziom mocy grzewczej, fazę wygaszania.

Bieżąca obsługa urządzeń na pellet ogranicza się jedynie do:

- Napełnienia zbiornika surowcem (granulatem) w piecu lub kasecie,

- Ustawienia parametrów pracy (moc, temperatura w pomieszczeniu, itd.),

- Usuwania popiołu – powstały podczas procesu spalania popiół opada do specjalnie przeznaczonego pojemnika. Należy jednak regularnie sprawdzać stan zawartości pojemnika.

Dużą zaletą ekopieców i ekokaset jest to, że posiadają wysoko rozwinięte technicznie systemy bezpieczeństwa, tak aby w przypadku awarii jednego elementu nie mogło dojść do uszkodzenia piecyka ani do wyrządzenia szkód w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest zamontowane.

Główne mechaniczne urządzenia zabezpieczające to:

- Termostat - kontroluje funkcjonowanie podajnika ślimakowego (w przypadku przegrzania zbiornika zostaje wyłączony obwód ładowania paliwa).

- Wakuostat – mierzy podciśnienie (ciąg) w przewodzie spalinowym (w przypadku problemów z ciągiem lub zatkania przewodu, zostaje wyłączony obwód ładowania paliwa).

 

Jak ogrzewają?

Pomieszczenie ogrzewane przez piece i kasety jest ogrzewane na dwa sposoby:

1. System ogrzewania powietrza; urządzenia są wyposażone wentylatory z płynną regulacją obrotów, które nadmuchują ogrzane powietrze do pomieszczenia.

2. Ogrzewanie poprzez układ centralnego ogrzewania( C.O.); piece są wyposażone w płaszcz wodny.

W Polsce urządzenia na pellet są wciąż niedocenianym elementem wyposażenia grzewczego domów. Jednak wymogi dotyczące stosowania odnawialnych źródeł energii stawiają przed grupą produktów na wspomniany surowiec duże perspektywy.

Artykuł partnera zewnętrznego: http://inteligentne-ogrzewanie.pl/