single

Beton B20 – uniwersalny materiał do budowy domu

B10, B15 i B20 to trzy najpopularniejsze rodzaje betonów zwykłych, które są powszechnie stosowane przy budowie domu. Najbardziej uniwersalnym i posiadającym najszerszą gamę zastosowania jest beton B20.

Czym jest beton?

Beton to jeden z najpowszechniejszych materiałów budowlanych. Składa się z mieszanki kompozytowej, którą tworzą: spoiwo cementowe, kruszywo (najczęściej żwir i piasek) oraz woda. Skład mieszanki betonowej ustalany jest na podstawie analiz i skrupulatnych obliczeń laboratoryjnych. Wszystko po to, by otrzymać surowiec o najlepszych parametrach: oczekiwanej wytrzymałości, wodoszczelności czy mrozoodporności.

Z betonu wykonywane są fundamenty, stropy i schody, czyli elementy nośne budynku, dlatego powinien przenosić znaczne obciążenia i to przez długie lata. Jego podstawową cechą jest wytrzymałość, na którą największy wpływ ma procentowa zawartość cementu oraz wskaźnik wodno-spoiwowy – im więcej spoiwa i mniej wody, tym beton będzie mocniejszy. Inną ważną cechą tego tworzywa jest trwałość – beton musi być odporny na takie czynniki, jak: mróz, agresywne środowisko wód gruntowych czy uderzenia.

Rodzaje betonu

Biorąc pod uwagę gęstość objętościową, możemy wyróżnić trzy rodzaje betonu:

- lekki, o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m³,

- zwykły, o gęstości objętościowej od 2000 do 2600 kg/m³,

- ciężki, o gęstości objętościowej powyżej 2600 kg/m³.

Beton lekki wykonywany jest przede wszystkich z kruszyw lekkich, zarówno tych naturalnych, do których należą pumeks, tuf wulkaniczny,jak i sztucznych: żużla wielkopiecowego spienionego lub agloporytu. Czołowym przykładem lekkiego rodzaju tego tworzywa jest beton komórkowy, zwany też gazobetonem. Stosuje się go do produkcji drobnowymiarowych elementów ściennych, takich jak bloczki i nadproża oraz do wytwarzania średniowymiarowych elementów murowych.

Do produkcji betonu zwykłego stosowane są kruszywa naturalne łamane: piasek, żwir, kamień bazaltowy, a także porowate sztuczne: keramzyt, perlitoporyt, wermikulit oraz porowate naturalne, jak np. węglanoporyt. Ten rodzaj materiału używany jest przede wszystkim do wytwarzania konstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetonowych oraz pustaków ściennych i stropowych.

Beton ciężki wytwarzany jest z kruszyw specjalnych, najczęściej manganowych lub barytowych. Jego zastosowanie jest dość nietypowe. Z racji tego, że wykonuje się z niego zbiorniki przeznaczone na odpady radioaktywne, używany jest w jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach atomowych oraz szpitalach onkologicznych. Stosowany jest także jako osłona biologiczna, która skutecznie osłabia promieniowanie jonizujące.

Beton zwykły – powszechny surowiec do budowy domu

Zgodnie ze stosowanymi w budownictwie normami, beton zwykły to taki, którego gęstość w stanie suchym jest większa niż 2000 kg/m3 i jednocześnie mniejsza od 2600 kg/m3. Jego główne rodzaje to B10, B15, B20 i B30. Tą nazwą określane są również grupy betonów o szczególnych właściwościach: wodoszczelne, mrozoodporne drogowe, mostowe czy hydrotechniczne.

Powszechnie używany jest do budowy fundamentów, wznoszenia ścian piwnicznych oraz do tworzenia stropów. Najczęściej stosowany jest beton o klasie wytrzymałości na ściskanie B20. Rodzaj o nieco niższej klasie – B10 – używany jest do tworzenia elementów budynku, gdzie wysokie wytrzymałości nie są konieczne, np. w przypadku podkładu pod posadzki na gruncie i warstwy podkładowe pod ławy fundamentowe. W niektórych sytuacjach, zastosowanie betonu wyższej klasy niż wymagana może doprowadzić do utrudnień na kolejnych etapach budowy. Tak się stanie chociażby w przypadku użycia wysokiej klasy betonu na podkład przy montażu instalacji kanalizacyjnej w budynku, co zdecydowanie utrudni wykonanie niezbędnych podkuć. Warto przed wykorzystaniem na dany element konstrukcji konkretnego rodzaju materiału, zaczerpnąć opinii inżyniera. Tylko fachowiec, po dokonaniu szczegółowych obliczeń, jest w stanie stwierdzić, jaka klasa wytrzymałości betonu będzie przy danym przedsięwzięciu najodpowiedniejsza oraz dokładnie określi dodatkowe wymagania dotyczące właściwości mieszanki i stwardniałego betonu.

Więcej szczegółowych informacji na temat właściwości i zastosowania betonów zwykłych, można znaleźć na tej stronie: http://betonnadom.pl/zanim-kupisz/faq/betony-zwykle-b10-b20-i-b30-wlasciwosci-i-zastosowanie.

Beton B20 – materiał o kompleksowych właściwościach

B20 jest rodzajem betonu zwykłego. Parametry, jakimi powinien się odznaczać to:

- gęstość w stanie suchym: 2000 – 2600 kg/m3,

- wytrzymałość na ściskanie: minimum 20 MPa po 28 dniach dojrzewania (na próbce sześciennej).

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zostały wprowadzone zmiany w oznaczaniu klas wytrzymałości betonów. Dawny znacznik B20, oznaczany jest obecnie jako C16/20. Jak rozszyfrować ten skrót? „C” to symbol betonu zwykłego, zaś „16” i „20” odnoszą się do minimalnej wytrzymałości, wyrażonej w MPa, jaką beton wykazuje na próbie walcowej (w pierwszym przypadku) i na sześcianie (w drugim). Testy są przeprowadzane w obydwu przypadkach, po upływie 28 dni.

Beton B20 ma szerokie możliwości zastosowania. Przede wszystkim, jest powszechnie używany do budowy domu i to na każdym etapie prac. Świetnie sprawdza się przy wylewaniu stop i płyt fundamentowych oraz samych fundamentów. Używany jest również do budowy ścian, słupów, nadproży, wieńców, tarasów oraz schodów i stropów. To, czy będzie go można użyć w danym projekcie, zależy od wielu czynników, takich jak chociażby rodzaj gruntu i terenu czy przewidywane obciążenie na dany element budynku. O zastosowaniu tego materiału decyduje projektant, na podstawie szczegółowych wyliczeń i testów.

Beton B20 to mieszanka powszechnie stosowana w budownictwie, dlatego często na portalach internetowych można się natknąć na wskazówki, jak uzyskać to tworzywo w warunkach domowych, przy użyciu betoniarki. Budowa domu to inwestycja na lata, nie warto zatem ryzykować i lepiej skorzystać z wyspecjalizowanych wytwórni betonu, które wytworzą go w profesjonalny sposób, przy użyciu skomputeryzowanych maszyn.

Beton zwykły, a szczególnie ten klasy B20, jest powszechnie używanym materiałem w budownictwie naziemnym, podziemnym oraz wodnym. Jest łatwy w obróbce, dlatego bez trudu można go dopasować do wymagań konkretnej budowy, np. poprzez zastosowanie specjalnej domieszki. Dzięki temu, że posiada szereg zalet, takich jak wysoka wytrzymałość, długowieczność oraz możliwość przybierania dowolnych kształtów, jego popularność wśród używanych w budownictwie materiałów, z roku na rok ciągle rośnie.

Artykuł sponsorowany