single

Jak znaleźć odpowiedni styropian do ocieplania?

Poszukując optymalnego styropianu do ocieplenia domu musimy mieć świadomość tego, że parametry takiego produktu różnią się w zależności od tego, w jakim miejscu ma on zostać użyty. Gdy zastanawiamy się nad podziałami płyt styropianowych, nie możemy nie dostrzec tego, że jeden z najważniejszych koncentruje się na ich zastosowaniu w budynku.

Najbardziej popularna klasyfikacja uwzględnia: fasadę, dach-podłogę, fundament oraz parking i zdecydowana większość producentów stosuje właśnie tego rodzaju nazewnictwo. Oczywiście, wspomniane grupy również nie są monolitami, jednym z najważniejszych parametrów izolacji jest więc lambda, a więc współczynnik przewodzenia ciepła. Kluczowym zadaniem izolatorów termicznych jest ochrona wnętrza budynku oraz jego bryły przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Jeśli więc chcemy określić poziom izolacyjności styropianu, powinniśmy zainteresować się właśnie współczynnikiem przewodzenia ciepła. Lambda mówi też o tym, w jakim stopniu dom można będzie ochronić przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Tu sprawdza się zasada, że im lepszy jest izolator, tym mniejsza jest lambda. Obecnie jedną z najciekawszych pod tym względem propozycji wydaje się być styropian grafitowy. To właśnie zastosowanie specjalnych dodatków takich, jak właśnie grafit, przyczyniło się w jego przypadku do tego, że możliwe stało się ograniczenie transportu ciepła na skutek promieniowania. 

Specyfika styropianów fasadowych

Gdy zamontujemy już system ociepleniowy na ścianach budynków musimy liczyć się z tym, że płyty styropianowe, kleje do styropianu, kleje do siatki, tynki, grunty i inne jego elementy, będą narażone na działanie czynników zewnętrznych. Poważne zagrożenie może stanowić przy tym nie tylko wiatr oraz deszcz, ale również różnice temperatur, jakie zachodzą pomiędzy dniem oraz nocą. W takim przypadku ważnym parametrem płyt styropianowych zaliczanych do fasadowych jest nie tylko lambda, ale i wytrzymałość na rozciąganie oznaczana jako TR. Gdy mówimy o minimalnej wartości wytrzymałości na rozciąganie zwykle podawane jest 80 kPa, choć w tym wypadku płyty styropianowe muszą posiadać rekomendacje techniczne lub certyfikat zgodności. Jeśli wyrób, który budzi nasze zainteresowanie nie posiada takich dokumentów, minimalna wartość TR wynosi 100 kPa. Innym parametrem, który należy brać pod uwagę jest wytrzymałość na zginanie opisywana za pomocą skrótu BS. W tym przypadku najmniejsza dopuszczalna wartość to 75 kPa.

styropian

Specyfika styropianów podłogowych i parkingowych

Wybierając styropiany podłogowe oraz parkingowe należy mieć na uwadze to, że poza współczynnikiem przenikania ciepła mamy do czynienia z wytrzymałością na ściskanie oznaczaną też jako CS(10). Wytrzymałość na ściskanie mówi nam wiele na temat zachowania styropianu na skutek działania nacisku, jaki następuje na powierzchnię płyty. Nietrudno jest się przy tym domyślić, że im twardszy jest styropian, a więc im wyższa jest wartość współczynnika CS(10), tym lepiej. Gdy mamy do czynienia z izolacją podłóg w domu jednorodzinnym, wartość ta nie może być mniejsza niż 60 kPa. Oczywiście, należy liczyć się również z istnieniem takich miejsc, w których obciążenie podłoża jest znacznie większe niż to, z którym mamy do czynienia w budynkach mieszkalnych. Warto wtedy szukać styropianów zaliczanych do grupy parking, które charakteryzują się współczynnikiem CS(10) na poziomie nawet 150 kPa.

Specyfika styropianów fundamentowych

Już od dawna wiadomo, że o domu naprawdę dobrze zaizolowanym można mówić jedynie wówczas, gdy pracę tę rozpoczyna się od fundamentów. To właśnie kontakt z podłożem przyczynia się przecież do ucieczki dużej części ciepła. Jeśli użyjemy styropiany z grupy fundamentowych możemy jednak liczyć na to, że problem zostanie rozwiązany. Izolacja znajdująca zastosowanie na ścianach fundamentowych jest narażona na oddziaływanie warunków, które możemy określać mianem ekstremalnych. Już choćby dlatego nie ma możliwości stosowania styropianu innego niż ten, który jest zaliczany do grupy fundament. Posiada on specyficzne właściwości, które umożliwiają mu sprawdzenie się w dość trudnych warunkach. Warto mieć na uwadze choćby to, że styropian fundamentowy charakteryzuje się ograniczoną chłonnością wody. Tu kluczowe znaczenie ma współczynnik nasiąkliwości określany jako WR, który nie może wynosić więcej niż 3 procent. Podczas wyboru styropianu z tej kategorii sprawdzenie parametrów deklarowanych przez producentów wydaje się mieć szczególnie duże znaczenie. Nie można przy tym ignorować znaczenia produktów markowych, te bowiem w największym stopniu gwarantują zgodność deklaracji ze stanem faktycznym. Zawsze warto też upewnić, że styropian posiada dokumenty, które umożliwiają jego sprzedaż. Innym czynnikiem o dużym znaczeniu wydaje się być renoma rynkowa. Wpływają na nią między innymi nagrody i wyróżnienia takie, jak choćby „Laur Konsumenta” oraz „Budowlana Marka Roku”. Wspomniane nagrody stanowią potwierdzenie, że dana marka jest warta zaufania. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ o ocieplaniu domu mówi się jako o inwestycji na lata.