single

System TITAN w geotechnice i budownictwie

System TITAN jest zaprojektowany oraz przeznaczony tak, aby mógł wykonywać samowiercące mikropale iniekcyjne, mikropale kotwiące, a także gwoździe gruntowe. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które wykorzystuje między innymi geotechnika, budownictwo oraz gałąź inżynieryjna. Rozwiązanie z zakresu geotechniki opiera się przede wszystkim na systemie TITAN.

Elementy systemu TITAN

System ten jest zbudowany przede wszystkim ze stalowego zbrojenia w charakterze gwintowanych żerdzi, a także zespolonych trwale z ośrodkiem gruntowym za sprawą trzonu iniekcyjnego wykonanego z kamieni cementowanych.

Zastosowanie systemu TITAN

TITAN sprawdza się perfekcyjnie w trakcie pracy pod obciążeniem tak zwanym ściskającym, rozciągającym oraz cyklicznym, które wynoszą do 2622 kN. Można go stosować zarówno tymczasowo, jak też i trwale niezależnie od warunków gruntowych.

Elementy systemu są najczęściej stosowane w charakterze mikropali wciskanych oraz wyciąganych w fundamentach, jako kotwy (oraz mikropale kotwiące) w zakotwieniach konstrukcji oporowych, bądź też w tunelowaniu oraz w roli gwoździ gruntowych do stabilizacji między innymi skarp, osuwisk, zboczy oraz nasypów.

Zalety systemu TITAN

Opisywany system posiada wiele zalet na kilku płaszczyznach:

- w projektowaniu;

- w wykonawstwie;

- ekonomicznej.

Do zalet w projektowaniu można zaliczyć na pierwszym etapie wszechstronność, bowiem system posiada odmienne zastosowanie, niezależnie od problemów konstrukcyjnych, bądź też warunków gruntowych. Dodatkowo, są one szybkie, a także posiadają pewne wymiarowanie, które jest oparte tylko i wyłącznie na sprawdzonych danych. Należy również mieć na uwadze, iż system TITAN spełnia wszystkie aktualne wymogi formalno-prawne obowiązujące na terenie Polski.

Zalety wykonawstwa to między innymi jednolita technologia, która nie zmienia się ze względu na rodzaj elementów, bądź warunki gruntowe; odpowiednio przystosowany system do pracy w ograniczonej przestrzeni, bądź na terenach trudno dostępnych, a także najwyższa wydajność we wszystkich geotechnicznych warunkach oraz niezaburzona niczym praca.

Należy także mieć na uwadze, iż system ten jest wyposażony w trwałą ochronę antykorozyjną, która nie wymaga dodatkowych zabiegów, a także posiada minimalną ingerencję w istniejącą już konstrukcję, dzięki czemu jest uciążliwość dla otoczenia jest jak najmniejsze. Co więcej - wysoka wydajność, niskie koszty mobilizacji oraz mały zespół roboczy są dodatkowymi atutami dla tegoż systemu.

Mikropale w systemie TITAN

Mikropale iniekcyjne samowiercące działają na obszarze fundamentowania, a także używają lekkie, kompaktowe maszyny, które nie są uciążliwe dla wszelkich instalacji oraz warunków gruntowych. Mikropale kotwiące natomiast zabezpieczają ściany wykopów przed osunięciem się, a także stabilizują osuwiska oraz znacząco wzmacniają istniejące już konstrukcje geotechniczne. Nie posiadają żadnych wymogów kontroli okresowych. Są one znacznie szybsze i prostsze w obsłudze.

System TITAN jest stosowany w Polsce nieprzerwanie od roku 1983. Więcej informacji uzyskasz na stronie http://www.titan.com.pl/geotechnika.